O nama


Projekt Anagram j.d.o.o. su osnovali Ivan Giljanović, građ. teh., i Ana Jurišić, ovl. arh., 2013. godine, nakon višegodišnjeg stjecanja iskustva u svim aspektima arhitektonskog posla. Bavimo se projektiranjem multipleksa i kino dvorana, stambenih i nestambenih zgrada, rekonstrukcijama i prilagodbama postojećih zgrada novim namjenama, energetskim certificiranjem i energetskom obnovom, legalizacijom, etažiranjem, razradom projekata i projektima racionalne uporabe energije i toplinske zaštite.

Projektiranje, odnosno izrada idejnih rješenja, idejnih, glavnih i izvedbenih projekata je naša osnovna djelatnost. Pri tome nastojimo uspješno balansirati između želja investitora i mogućnosti koje nam daju lokacija, zakonodavstvo i financije. Kao tim sastavljen od arhitektice i građevinara, pokrivamo cijeli proces – od kreacije, preko izrade projekata, ishođenja dozvola i analize troškova do organizacije gradnje i praćenja izvedbe.

Volimo savladavati ograničenja i unutar njih iznalaziti rješenja koja će dati lokaciji novu kvalitetu i učiniti je unikatnom u moru „tipskih“ projekata. Zato cijenimo rad sa zahtjevnim investitorima koji žele bolje i više, i koji teže građevini prilagođenoj parceli i konkretnom korisniku.

Arhitekt je istraživač koji uvijek iznova stoji pred pitanjima za koje nema gotovog odgovora, jer je svaki zadatak poseban, a varijacije rješenja su.... skoro beskonačne.