4DX DVORANA FRIBOURG

GODINA: 2016. god.

LOKACIJA: Shopping centar Fribourg Centre, Fribourg, Švicarska

RAD NA PROJEKTU: Projekt Anagram j.d.o.o.


izvedbeni projekt, projektantski nadzor


OPIS PROJEKTA: Rekonstrukcija postojeće kino dvorane u 4dx dvoranu