4DX DVORANA LOMME

GODINA: 2017. god.

LOKACIJA: Kinepolis Lomme, Francuska

RAD NA PROJEKTU: Projekt Anagram j.d.o.o.


izvedbeni projekt


OPIS PROJEKTA: Rekonstrukcija postojeće kino dvorane u 4dx dvoranu