4DX DVORANA LUGANO

GODINA: 2016. god.

LOKACIJA: multiplex Arena Cinemas, Lugano, Švicarska

RAD NA PROJEKTU: Projekt Anagram j.d.o.o.


izvedbeni projekt, projektantski nadzor


OPIS PROJEKTA: Rekonstrukcija postojeće kino dvorane (u sklopu samostojećeg multiplexa Arena Cinemas) u 4dx dvoranu