4DX DVORANA RIJEKA

GODINA: 2016. god.

LOKACIJA: Shopping centar Tower, Rijeka, Hrvatska

RAD NA PROJEKTU: Projekt Anagram j.d.o.o.


Idejno rješenje, izvedbeni projekt, project management


OPIS PROJEKTA: Rekonstrukcija postojeće kino dvorane u 4dx dvoranu