CINESTAR BIHAĆ

GODINA: 2014. god.

LOKACIJA: Shopping centar Bingo, Bihać, BIH

RAD NA PROJEKTU: Ivan Giljanović, građ.teh. (u sklopu tvrtke Studio XXL d.o.o.)


Suradnja na glavnom i izvedbenom projektu, projektantski nadzor


OPIS PROJEKTA: Multiplex kino sa 6 dvorana u sklopu novog trgovačkog centra