CINESTAR MOSTAR

GODINA: 2012. god.

LOKACIJA: Shopping centar Mepas Mall, Mostar, BIH

RAD NA PROJEKTU: Ivan Giljanović, građ.teh. (u sklopu tvrtke Studio XXL d.o.o.)


Suradnja na glavnom i izvedbenom projektu, projektantski nadzor


OPIS PROJEKTA: U sklopu novog trgovačkog centra je smješteno multiplex kino s pet dvorana