CINESTAR NOVI SAD

GODINA: 2016. god.

LOKACIJA: Shopping centar Big Cee, Novi Sad, Srbija

RAD NA PROJEKTU: Projekt Anagram j.d.o.o.


  • • glavni i izvedbeni projekt
    (u suradnji sa Studio XXL d.o.o.)
  • • project management


OPIS PROJEKTA: Multiplex kino s 10 dvorana, izvedeno kao samostojeća građevina, sa jednom 4dx dvoranom i dva bara za posjetitelje