CINESTAR PORTANOVA

GODINA: 2011. god.

LOKACIJA: Shopping centar Portanova, Osijek, Hrvatska

RAD NA PROJEKTU: Ivan Giljanović, građ.teh. (u sklopu tvrtke Studio XXL d.o.o.)


Suradnja na glavnom i izvedbenom projektu, projektantski nadzor


OPIS PROJEKTA: U sklopu novog trgovačkog centra je smješteno multiplex kino s devet dvorana