MULTIPLEX MALL OF SPLIT

GODINA: 2017. god.

LOKACIJA: Shopping centar Mall of Split, Split, Hrvatska

RAD NA PROJEKTU: Projekt Anagram j.d.o.o.


konzultantske usluge na projektu


OPIS PROJEKTA: Multiplex kino s 9 dvorana, u sklopu novog trgovačkog centra, s jednom 4dx dvoranom i barom za posjetitelje