UREĐENJE POTKROVLJA – POČELA SU RUŠENJA!

UREĐENJE POTKROVLJA
siječanj 24, 2018

UREĐENJE POTKROVLJA - POČELA SU RUŠENJA!

Rušenja su jako uzbudljivi radovi. Za vrijeme rušenja može se naučiti puno o konstrukciji zgrade, mogu se predvidjeti dodatni, nepredviđeni radovi, napredak gradilišta je brzo vidljiv, a konture budućeg prostora već uočljive.

Kod rekonstrukcija postojećih zgrada, preporučujemo pregled i fotografiranje susjednih prostora/stanova prije početka radova, za slučaj eventualnog nastanka građevinske štete kod susjeda.

U slučaju našeg potkrovlja, imali smo raznovrsna rušenja: uklanjanja dijela nosivih zidova od pune opeke, cijelog drvenog jednostrešnog krovišta, rušenje starog estriha i bušenje otvora u armiranobetonskoj ploči, s uklanjanjem dijela slojeva krovne terase. Sve to je proizvelo jako puno otpadnog materijala kojeg treba odvesti s gradilišta i deponirati, što predstavlja najskuplji dio ove troškovničke stavke.

Uklanjanje zidova od opeke na mjestima povezivanja prostorija u cjelinu je ovdje bilo jednostavno – iznad svih zidova od opeke je već postojao nadvoj u obliku armiranobetonske grede visine cca 1 m. Srušeni materijal je kvalitetna puna opeka, koja se dijelom iskoristila za razna kasnija zazidavanja.

Rušenje zidova od pune opeke u svrhu povezivanja prostora

Uklanjanje drvenog krovišta je izvedeno u fazama, dio po dio tlocrta, dok se istovremeno na mjestu uklonjenih dijelova izvodila nova čelična krovna konstrukcija. Fazno rušenje krova i izvođenje novog je umanjilo mogućnost da česte proljetne kiše namoče ogoljenu međukatnu konstrukciju prema katu ispod.

Postojeće krovište je jednostrešno, oslonjeno na drvenu nazidnicu na armiranobetonskom krovnom nadozidu (najniža točka krova) i direktno na armiranobetonsku gredu u točki sljemena. S obzirom na 1962. god. kao izvornu godinu gradnje zgrade, drvene grede su, iznenađujuće, većinom zatečene zdrave i teoretski iskoristive, ali premalog presjeka za suvremene zahtjeve statike na rasponu od skoro 5 m. Biber crijep, kojim je krov bio prekriven, se također pokazao većim dijelom zdrav i iskoristiv, recikliran za sjenice i vrtne stazice susjeda.

Iznenadile su nas zdrave grede i biber crijep postojećeg krovišta, starog 55 godina

Još jedno ugodno iznenađenje je bilo otkriće starog „estriha“ na armiranobetonskoj ploči, odnosno nasipa šljunka s tankim betonom na vrhu, sveukupne debljine 10-12 cm. Ploča se pri pregledu postojećeg stanja doimala monolitna, bez dodatnih slojeva, pa je u daljnjoj fazi izvedbe bio predviđen Fermacell suhi estrih, kao skuplja varijanta plivajućeg poda, u cilju što manjeg dodatnog opterećenja na ploču. Otkrivanje nasipa s glazurom je omogućilo uklanjanje istog i izvedbu klasičnog plivajućeg poda kroz kojeg su mogle biti provedene instalacije struje, vode, odvodnje i grijanja. Time je ostvarena i prva ušteda u izvedbi!

Stari „estrih“ spreman za odvoz na deponiju

I za kraj – malo rezanja betona. Otvor za buduće stubište prema krovnoj terasi je izveden za jedan dan. Križno armirana betonska ploča debljine 16 cm je najprije poduprta, pa dijamantnim rezom izrezana u segmente. Prerezana armatura je zavarena na čelični profil postavljen na rubu ploče.

Bušenje otvora za stubište u betonskoj ploči

U sljedećem blogu pratite izvođenje nove čelične krovne konstrukcije...